Saturday, July 3, 2010

The children and future Culture house فرهنگ سرای کودک و آينده


فرهنگ سرای کودک و آينده ی پارک کوهسنگی مشهد

The children and future Culture house in the Mashhad Koohsangi Park


فرهنگ سرای کودک و آينده ی پارک کوهسنگی مشهد

The children and future Culture house in the Mashhad Koohsangi Park

به همت دکترعلي‌اکبر عصار نیا مدیر عامل محترم سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد و دیگر کارمندان و کارشناسان با انگیزه و کوشای این سازمان اقدامها و طرح های مفیدی در جهت ارتقاع فرهنگی شهروندی در حال انجام و پی گیری است.جا دارد از خدمات این عزیزان تشکر و قدر دانی داشته باشیم.

نکته قابل توجه در مورد مشهد ، مهاجر پذیر بودن آن و یکنواخت نبودن فرهنگ مردم می باشد. این موضوع و مدیریت های نادرست چند دهه ی اخیر موجب شده تعلق خاطر های بومی کم رنگتر شود و مشهد هویت درخور خود را نداشته باشد. یکی از مهم ترین راهکارهای حل این مشکلالت ، رسیدگی بیشتر به بالا بردن فرهنگی شهروندی و بومی است. این مهم ،فقط با همکاری و مساعدت بیشتر دولت برای ارتقاع فرهنگ پویا و سازنده ی مجلس و دولت و فرهیختگانی که به آباد نمودن ایران اعتقاد دارند امکان پذیر می باشد.در عمل بودجه ی اختصاص داده به مشهد به ویژه برای کارهای فرهنگی بسیار ناچیز است.در مورد همین فرهنگ سرای کودک و آینده ، شاهد بودم که آقای دکتر عصار نیا با زحمت زیاد و بودجه مالی کم ، تلاش می کردند تا مجموعه کارساز و قابل قبولی را اداره نمایند.کم توجهی به کارهای فرهنگی و هزینه ننمودن دولت و مدیران شهری برای آن ، پی آمدهای بسیار ناگواری را در پی خواهد داشت که درمان هر یک از آنها صدها بار هزینه و انرژی بیشتری را از ملت ایران خواهد گرفت. لذا امیدواریم مسئولین محترم به خود آیند و توجه بیشتری گسترش و احیائ علم و فرهنگ شهروندی، گسترش مراکز گردشگری و صنایع وابسته و ... داشته باشند.

در ایجاد مراکزی مانند شهر آینده بیش از اینکه به فکر درامد زایی از آن مراکز باشید باید به فکر جذب مخاطبین بیشتر و آموزش رایگان آنها بود. همانگونه که در طرح شهروند الکترونیک که یکی از دهها طرح اینجانب در فراخوان مشق شهر ( در فراخوان مسابقه و همايشي به نام مشق شهر ، مسئولین سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد ،توانستند هزارو سيصدو چهل و دو طرح را دريافت نمايند كه از بين آنها سي نفر را به عنوان طراح برگزيده انتخاب كرده و باز از بين آن سي نفر، پنج طراح را ، به عنوان طراح ويژه برگزيدند ، اينجانب يكي از آن پنج نفر بودم ؛ از آن جلسه گزارش كتبي و تصويري نيز تهيه نمودند. این موضوع در زمان مدیریت آقای فیاضی رخ داد که مدیر بعد از ایشان نیز جناب آقای حسین شادکام نیز در جلسه ای که دعوت نمودند و حضوری از کارمندان محترمشان استعلام نمودند، نیز در جیان این طرح ها بودند و قول دادند همانگونه که در اطلاعیه فراخوان ذکر شده بود به انجام تقدیر و جایزه های عنوان شده در اولین عید بپردازند که متاسفانه این وعده ی خوبان عملی نگردید و یکی از عواملی شد که فرهیختگان مشهدی با ترس و بد بینی از پایمال شدن حقوقشان توسط دستگاه های دولتی روبرو شوند. با توجه به مثبت اندیشه مدیران محترم چندین دوره ی ان سازمان امیدوارم حقوق از دست رفته ی این طراحان به آنها داده شود و با پیامد عدم همکاری نخبگان با مراکز دولتی به خاطر این گونه حوادث ، روبرو نشویم. چرا که کنار کشیدن شهروندان کارآمد از همکاری با مراکز فرهنگی ، علمی ، تحقیقی و ... دولتی موجب نابودی تدریجی اصیلترین منابع انسانی و در نتیجه سقوط یک کشور و ملتی با تمدن گرانبها خواهد انجامید. بزرگترین سمایه های یک ملت ، نفت و دیگر منابع مالی و اقتصادی نیست ، بزرگترین منابع قابل افتخار و سازنده ی هر کشوری نیروی انسانی فرهیخته و کارآمد آن است. نیرو های با انگیزه و متبحری که می توانند در جهان تاثیر گذار باشند و نقش های کلیدی در ساختن جامعه داشته باشند.

یکی از جدیدترین اقدامات سازما ن فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد برگذاری جشنواره ، کارگاه های آموزشی و ... در مجموعه ی فرهنگی کودک و آینده واقع در پارک کوهسنگی مشهد می باشد. تمام این تمهیدات در جهت رشد خلاقیت ها و فرهنگ شهروندی بازدیدکنندگان به ویژه کودکان عزیز ایران زمین می باشد.

یکی از غرفه های فعال در این زمینه در این فرهنگ سرای کودک و آینده ، غرفه اوریگامی یا هنر کاغذ و تا می باشد

که با طراحی و غرفه آرایی و انجام کارگاه های آموزش اوریگامی توسط اینجانب انجام می شود.

که نمونه هایی از فعالیت های آنرا در عکس ها ی این بخش می توانید ببینید.
Origami اوریگامی یا هنر کاغذ و تا


The children and future Culture house in the Mashhad Koohsangi Park

Academy of Child and future

Assar Dktrlyakbr efforts Nia respected CEO of Mashhad Municipality cultural and recreational organizations and other experts and staff motivated and diligent organization and action plans to promote useful cultural citizenship is being done and follow. There is this service Thank You and we appreciate.

One of the latest actions Sazma N Holding festivals, workshops and ... Cultural collections for children and the future park located in Mashhad is Kvhsngy. All these measures for the development of creativity and culture and visitors, especially children's citizenship Iran Earth.

One active in this field stands in the culture house and the next child, or booth Origami art and paper are examples of its activities in the photos on this section you can see.

Explaining cultural and recreational organizations Mashhad:

Mashhad cultural and recreational organizations in October 1381 following the Department of the Interior Department approved socio-cultural community of Mashhad Municipality was established.

Introduction

Byshkbalatrynv Valatrynnsryk·hdr Hrjamhdkhaltasasydard Frhnganjamhast existence. Basically Frhng·hr Jamhhvytv Mvjvdytanjamhra Tshkylmydhd. And certainly Bhhkmql, cultural work was the first Astk·h Brnayy fat and have the ability to be able to respond and secondly data dialogue needs of the community needs, including intellectual, material is Rvhyv Atfyv.

In addition to the mission of the municipalities in cultural development, urban and provided other services performed other duties as desired without using proper cultural background will not be possible. View to improving the municipality, their participation in urban services such as environmental health and green space and encourage them to do the exact duties of citizenship, such as toll and ... Including cases which require cultural planning are suitable.

Cultural Organization of Mashhad Municipality is working while planning for cultural development in cultural paradise with a plan for a culture of citizenship, part of the twenty-year horizon, and social and cultural perspective to realize Mashhad.

Cultural and recreational goals


1 / attempting to draw as a city of Mashhad Sbghh cultural and pilgrimage.

2 / designed and developed policies Mashhad municipality in connection with culture, social and recreational living better citizens and pilgrims.

3 / scientific studies and research to identify and eliminate non-social Hnjaryhay city of Mashhad.

4 / planning regarding the citizens and pilgrims and leisure services, cultural, recreational and social context to their municipal duties.

5 / partnerships to attract and guide the people and government, and NGOs (against regulations) for cultural affairs, social and recreational.

6 / planning on increasing productivity of spaces and cultural facilities, sporting, recreational municipality.

7 / planning to promote culture and citizenship education of citizens in order to reduce urban disorders and improve social behavior.

Management and municipal cultural agencies Mashhad

Managing fields

Public Affairs Office

Dftrbrnamh Vbhbvd quality planning

Office security

Office of monitoring Vbazrsy

Administrative Vmaly (financial management - administration supported, of course)

Department of Education (Education Management citizens - cultural art production management)

Cultural Department (management of cultural centers - management of cultural events Vakranhay Vtblyghy)فرهنگ سرای کودک و آینده در پارک کوهسنگی مشهد در استان خراسان رضوی

The children and future Culture house in the Mashhad Koohsangi Park

فرهنگ سرای کودک و آيندهOrigami اوریگامی یا هنر کاغذ و تا